کنسرت 3D Mapping

22شهریور
۱۸ و ۱۹ مهرماه سال جاری

۱۸ و ۱۹ مهرماه سال جاری

فرزاد فرزین خواننذه بنام موسیقی پاپ ایران، اولین کنسرت ۳D Mapping ایران را درشهر تهران برگزار می کند.