کنسرت 30 مرداد محسن ابراهیم زاده

۳۰مرداد
محسن ابراهیم زاده در شهر قدس به روی صحنه می‌رود

محسن ابراهیم زاده در شهر قدس به روی صحنه می‌رود

محسن ابراهیم زاده در سالن فرهنگ و هنر (قدس) به روی صحنه می‌رود.