کنسرت 1 شهریور داماهی

19مرداد
کنسرت گروه موسیقی داماهی برگزار می‌شود

کنسرت گروه موسیقی داماهی برگزار می‌شود

گروه موسیقی داماهی در ایوان عطار به روی صحنه می‌رود.