کنسرت یوگنی گرینکو

۱۱تیر
‌کنسرت یوگنی گرینکو برای دومین بار تمدید شد

‌کنسرت یوگنی گرینکو برای دومین بار تمدید شد

کنسرت یوگنی گرینکو نوازنده مطرح کشور روسیه به دلیل استقبال مخاطبان برای دومین بار تمدید شد.