کنسرت گروه کُهن

۰۹تیر
گروه کُهن «فسانه و باد» را به صحنه می‌برد

گروه کُهن «فسانه و باد» را به صحنه می‌برد

کنسرت گروه کُهن به آهنگسازی کامیار فانیان و با آواز سجاد مهربانی طی دو روز در اصفهان برگزار می‌شود.