کنسرت گروه پردیس هنرهای زیبا به خوانندگی امیر اثنی عشری

۱۱مهر
با همراهی گروه موسیقی «پردیس هنرهای زیبا»

با همراهی گروه موسیقی «پردیس هنرهای زیبا»

کنسرت گروه موسیقی «پردیس هنرهای زیبا» که متشکل از دانشجویان موسیقی «پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران» است در تاریخ سیزرهم مهرماه و در سالن «آوینی پردیس» برگزار میشود.
+ورود به این کنسرت برای عموم آزاد است