کنسرت گروه موسیقی کالیوه

۲۲تیر
در دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

در دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

کنسرت گروه موسیقی کالیوه (ویژه بانوان)، در دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷ برای بانوان علاقمند موسیقی در فرهنگسرای نیاوران به اجرا در می آید.