کنسرت گروه موسیقی سروآزاد

۰۵دی
به خوانندگی «پوریا اخواص» و همراهی «مجید درخشانی»

به خوانندگی «پوریا اخواص» و همراهی «مجید درخشانی»

«پوریا اخواص» خواننده جوان موسیقی ایرانی با همراهی گروه «سروآزاد» و «مجید درخشانى» در شهر همدان به روی صحنه رفتند.
+اخواص و درخشانی با همراهی گروه سرو آزاد در بندرعباس و تهران هم به روی صحنه می روند