کنسرت گروه موسیقی راستان

۲۰اسفند
کنسرت بانوان گروه موسیقی راستان، با سه خواننده برگزار می شود

کنسرت بانوان گروه موسیقی راستان، با سه خواننده برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی راستان به سرپرستی آزاده امیری، ۲۳ فروردین ماه آینده، با رپرتواری از موسیقی ایرانی و حضور سه خواننده به اجرا در می آید.