کنسرت گروه موسیقی «اوهام»

۲۰فروردین
اردیبهشت ماه سال جاری

اردیبهشت ماه سال جاری

کنسرت گروه موسیقی «اوهام» در اردیبهشت ماه سال جاری و به سرپرستی و خوانندگی شهرام شعرباف در تهران برگزار می شود.