کنسرت گروه دفنوازان نوای شورانگیز

۰۵آبان
کنسرت گروه دفنوازان نوای شورانگیز برگزار می‌شود

کنسرت گروه دفنوازان نوای شورانگیز برگزار می‌شود

کنسرت گروه دفنوازان نوای شورانگیز در تالار وحدت به روی صحنه می‌رود.