کنسرت گره موسیقی آیان

۲۰مرداد
هفته دوم از آخرین ماه تابستانی ۱۳۹۷ در تالار وحدت

هفته دوم از آخرین ماه تابستانی ۱۳۹۷ در تالار وحدت

کنسرت گره موسیقی آیان (هژیر مهر افروز)، هفته دوم از آخرین ماه تابستانی ۱۳۹۷ در تالار وحدت تهران برگزار می شود.