کنسرت کیهان کلهر در کاشان

۰۳اردیبهشت
در سالمرگ سهراب سپهری

در سالمرگ سهراب سپهری

کیهان کلهر در روز سعدی میهمان کاشانی ها بود و کنسرت «پردگیان باغ سکوت» را در جمع صمیمی آنها به صحنه برد.
+کیهان کلهر: سپهری یکی از بهترین شعرای معاصر ایران است که هرگز اشعارش رنگ کهنگی به خود نگرفته است