کنسرت همایون خرم

۰۹دی
انتشار: موسسه گلچین آوای شرق

انتشار: موسسه گلچین آوای شرق

لوح صوتی و تصویری کنسرت همایون خرم توسط موسسه گلچین آوای شرق منتشر شد.