کنسرت- نمایش بگو کجایی

۱۱شهریور
فرصت دوباره برای یک دیدار

فرصت دوباره برای یک دیدار

تیم اجرایی کنسرت- نمایش «بگو کجایی» با اجرای دوباره این اثر امکان دیدار مجدد با مخاطبانش را پیدا کرد.