کنسرت موسیقی پاپ امید حاجیلی

۱۰آبان
نیمه دوم از سومین ماه پاییزی

نیمه دوم از سومین ماه پاییزی

کنسرت موسیقی پاپ «امید حاجیلی»، نیمه دوم از سومین ماه پاییزی، در «سالن میلاد نمایشگاه بین المللی» تهران برگزار می شود.
+جزئیات به همراه اطلاعات بلیت فروشی این کنسرت