کنسرت موسیقی سالار عقیلی

۰۲اردیبهشت
نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنسرت موسیقی «سالار عقیلی»، نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در قزوین برگزار می گردد.