کنسرت مهدی احمدوند در کرج

۳۰دی
کنسرت مهدی احمدوند در کرج

کنسرت مهدی احمدوند در کرج

کنسرت مهدی احمدوند، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ طی دو سانس (ساعت های ۱۸ و ۲۱) در سالن سینما تئاتر چمران کرج برگزار می شود.