کنسرت مشترک «ماکان بند» و «حمید هیراد»

۰۱مهر
کنسرت مشترک «ماکان بند» و «حمید هیراد» در تورنتو برگزار می‌شود

کنسرت مشترک «ماکان بند» و «حمید هیراد» در تورنتو برگزار می‌شود

کنسرت مشترک «ماکان بند» و «حمید هیراد» برگزار می‌شود.