کنسرت فریدون ناصحی

۰۹آبان
هفته اول از اولین ماه زمستانی ۱۳۹۶

هفته اول از اولین ماه زمستانی ۱۳۹۶

رسیتال پیانو «فریدون ناصحی»، هفته اول از اولین ماه زمستانی ۱۳۹۶، در «تالار وحدت» شهر تهران برگزار می شود.
+جزئیات به همراه اطلاعات بلیت فروشی این کنسرت