کنسرت عیسی غفاری

۲۰شهریور
اوایل مهر ماه ۱۳۹۵

اوایل مهر ماه ۱۳۹۵

کنسرت موسیقی «هنوز» به نوازندگی تار و سه تار «عیسی غفاری» اوایل مهر ماه ۱۳۹۵ و به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب» با مدیریت «علی قزانی» برگزار می شود.
+پوستر و جزئیات کامل این کنسرت