کنسرت عقیلی با حضور سفرا و مقامات سوئیسی برگزار شد _ بین الملل _ اروپا _ خاورمیانه _ سیاسی _ سیاست خارجی و هسته ای _ فرهنگی _ موسیقی _ فرهنگي.سوئيس.سالار عقيلي.كنسرت موسيقي

۰۵فروردین

کنسرت عقیلی با حضور سفرا و مقامات سوئیسی برگزار شد

کنسرت عقیلی با حضور سفرا و مقامات سوئیسی برگزار شد