کنسرت شهریور علی یاسینی

۲۸مرداد
کنسرت «علی یاسینی» برای چهار سانس دیگر تمدید شد

کنسرت «علی یاسینی» برای چهار سانس دیگر تمدید شد

کنسرت علی یاسینی برای دو روز دیگر شهریور ماه در تهران تمدید شد.