کنسرت شهرام و حافظ ناظری در اصفهان

۱۹شهریور
عکاس: آریا جعفری

عکاس: آریا جعفری

کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری شامگاه شنبه، ۱۸ شهریور در باغ موزه چهلستون اصفهان با حضور جمع زیادی ازعلاقه مندان موسیقی برگزار شد.