کنسرت شهرام و حافظ ناظری

۰۴دی
سوم بهمن ماه سال جاری

سوم بهمن ماه سال جاری

شهرام و حافظ ناظری در روز سوم بهمن ماه به میزبانی شهر رشت، پروژه «آواز پارسی» را روی صحنه می‌برند.