کنسرت شهرام ناظری در سمنان

۰۷اردیبهشت
کنسرت شهرام ناظری در سالن ورزشی!

کنسرت شهرام ناظری در سالن ورزشی!

کنسرت موسیقی سنتی به خوانندگی شهرام ناظری به همراه نوازندگان گروه مولوی در سمنان برگزار شد. ناظری که برای نخستین بار در سمنان حاضر می‌شد، ابراز امیدواری کرد که سالنی مناسب اجرای موسیقی در این شهر احداث شود.