کنسرت شهرام ناظری در تهران

۱۷شهریور
برای دوم مهرماه سال جاری

برای دوم مهرماه سال جاری

کنسرت «ناگفته» اثر حافظ ناظری که با همراهی «شهرام ناظری» همراه است، برای دومین بار تمدید شد.
+اعضای گروه «ناگفته» ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در تبریز برنامه خواهند داشت