کنسرت شب فرشتگان

۲۵اسفند
۵ فروردین همزمان با عید نوروز و فصل یکپارچگى ایرانیان

۵ فروردین همزمان با عید نوروز و فصل یکپارچگى ایرانیان

خواننده فیلم «سلام بمبئی» که این روزها در خارج از کشوربه سر می‌برد، از برگزاری کنسرتی نوروزی در آمریکا خبر داد.+ یکى از بهترین خاطرات کنسرتى را در سن خوزه تجربه کرده‌ام