کنسرت سیمین غانم در تهران

۰۸مهر
کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) برگزار می‌شود

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) برگزار می‌شود

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) در تالار وحدت به روی صحنه می‌رود.

۰۹تیر
۳۱ تیر و ۱، ۲ و ۹ مردادماه سال جاری

۳۱ تیر و ۱، ۲ و ۹ مردادماه سال جاری

کنسرت ویژه بانوان «سیمین غانم» هنرمند بنام موسیقی ایران در تالار وحدت به روی صحنه می رود و این خواننده با همراه گروهش به اجرای قطعاتی از آثار گذشته و همچنین آثار جدید می‌پردازد.
+بخشی از عواید حاصل از برگزاری این کنسرت به خیریه فیروزنیا اهدا خواهد شد