کنسرت سیروان خسروی در تبریز

۱۳تیر
۲۱ و ۲۲ و ۲۳ تیر ماه سال جاری

۲۱ و ۲۲ و ۲۳ تیر ماه سال جاری

«سیروان خسروی»، خواننده نام آشنای موسیقی پاپ کشورمان، برای اولین بار، به دیدار هوادارن خود در شهر تبریز می رود.
+جزئیات کنسرت به همراه پوستر این اجرا