کنسرت سعید شهروز

۱۳تیر
هفته آخر از تیر ماه ۱۳۹۶

هفته آخر از تیر ماه ۱۳۹۶

کنسرت «سعید شهروز»، خواننده موسیقی پاپ کشورمان، هفته آخر از تیر ماه ۱۳۹۶ در فضای باز «کاخ نیاوران» برگزار می شود.
+جزئیات کنسرت به همراه پوستر این اجرا