کنسرت سبحان مهدی پور

۰۷دی
ساعت ۲۰ شانزدهم دی ماه در سالن سیروس صابر کرج

ساعت ۲۰ شانزدهم دی ماه در سالن سیروس صابر کرج

کنسرت «سبحان مهدی پور» ساعت ۲۰ شانزدهم دی ماه در سالن سیروس صابر کرج ساعت ۲۰ برگزار می‌شود. این اجرا شامل ۱۱ تراک تصنیف از ساخته های «مهدی‌پور» و محمد علی امیر جاهد و عارف قزوینی است. به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»، محمد امین اکبرپور(تنظیم و تار)،‌ فرشاد صارمی،‌ حمیدرضا یوسفی،‌ امید […]