کنسرت رویایی برای نیمه شب زمستان

۱۸دی
۲۳ دی ماه

۲۳ دی ماه

کنسرت «رویایی برای نیمه شب زمستان» به آهنگسازی امیرحسین علیرضایی، ۲۳ دی در مجموعه فرهنگی هنری عمارت روبرو برگزار می شود.