کنسرت رویایی برای نیمه شب زمستان

18دی
۲۳ دی ماه

۲۳ دی ماه

کنسرت «رویایی برای نیمه شب زمستان» به آهنگسازی امیرحسین علیرضایی، ۲۳ دی در مجموعه فرهنگی هنری عمارت روبرو برگزار می شود.