کنسرت در زندان

01مهر
جهت برگزاری کنسرت خیریه برای زندانیان دستگرد

جهت برگزاری کنسرت خیریه برای زندانیان دستگرد

hot-topic-logo«داود آزاد» آهنگساز، نوازنده و خوانندهء نامیِ موسیقی ایرانی، هفتهء دوم از اولین ماه پاییزی ۱۳۹۴ به اجرای کنسرتی تحت عنوان «آتش اختیار کن» با همراهی «ارکستر کوبه‌ای خورشید» به سرپرستی «نبیل یوسُف شریداوی» در «تالار رودکی» اصفهان می‌پردازد، این در حالی ست که این موسیقیدان، در راستای برگزاری کنسرت فوق، به زندان دستگرد رفته و در حضور زندانیان نیز کنسرت ویژه‌ای ارائه خواهد کرد.
+آزاد: بر این باورم که چه بسا بسیاری از این زندانیان در پاره‌ای مسائل رها‌تر و آزاد‌تر از دیگرانی باشند که بیرون از زندان به سر می‌برند