کنسرت در جشنواره موسیقی فجر35

27بهمن
روایت ژیار و سرو خراسان از نغمه های خراسانی شمال و جنوب

روایت ژیار و سرو خراسان از نغمه های خراسانی شمال و جنوب

از سومین روز جشنواره موسیقی فجر دو گروه موسیقی خراسانی در سالن سوره به روی صحنه رفتند و موسیقی‌های مقامی منطقه خود را اجرا کردند.