کنسرت در بجنورد

17فروردین
پس از لغو کنسرت قبلی این خواننده در خراسان رضوی

پس از لغو کنسرت قبلی این خواننده در خراسان رضوی

«علیرضا قربانی» خواننده بنام موسیقی ایرانی، هفتهٔ آینده در بجنورد مرکز خراسان شمالی کنسرت برگزار می‌کند.
+هفتهٔ نخست اسفندماه سال گذشته قرار بود «علیرضا قربانی» در نزدیکی مشهد کنسرتی برگزار کند، اما این اجرا لغو شد