کنسرت داوود آزاد با همراهی گروه چریکه

۰۵آبان
کنسرت داوود آزاد با همراهی گروه چریکه برگزار می‌شود

کنسرت داوود آزاد با همراهی گروه چریکه برگزار می‌شود

داوود آزاد در تالار وحدت به روی صحنه می‌رود.