کنسرت دالبی سراند

26اردیبهشت
کرونا کنسرت نجومی «دالبی سراند» را متوقف کرد
توضیحاتی از بیژن نوروز

کرونا کنسرت نجومی «دالبی سراند» را متوقف کرد

یکی از استارت آپ‌های حوزه موسیقی نجومی درصدد است تا با برگزاری کنسرت دالبی سراند جامعه را با دنیای بی انتهای نجوم آشنا کند، ولی شیوع کرونا این برنامه را به طور موقت، متوقف کرده است.