کنسرت تریوی رامبرانت

23مهر
در قالب برنامه‌ای با هدفِ «گردهمایی فرهنگ‌ها»

در قالب برنامه‌ای با هدفِ «گردهمایی فرهنگ‌ها»

کنسرت تریوی رامبرانت و «حسین علیزاده»، چهارم نوامبر ۲۰۱۸ (سیزدهم آذرماه) در برلین برگزار می‌شود. این کنسرت در قالب برنامه‌ای با هدفِ «گردهمایی فرهنگ‌ها» انجام می‌شود.