کنسرت تابستانی گروه چارتار

۱۰خرداد
کنسرت تابستانی گروه چارتار در تهران برگزار می شود

کنسرت تابستانی گروه چارتار در تهران برگزار می شود

گروه موسیقی چارتار، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ساال جاری، به دیدار هوادارن خود در مرکز همایش های برج میلاد می روند.