کنسرت بنیامین بهادری در بوشهر

20شهریور
۲۵ و ۲۶ شهریور ماه سال جاری

۲۵ و ۲۶ شهریور ماه سال جاری

کنسرت پاپ «بنیامین بهادری»، برای اولین بار در شهر بوشهر و طی تاریخ های ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه در سینما شهید آوینی برگزار خواهد شد.

+پوستر و جزئیات کامل این کنسرت