کنسرت ارکستر ملی ایران و علیرضا افتخاری

24بهمن
به رهبری «فریدون شهبازیان» و در شهر تهران

به رهبری «فریدون شهبازیان» و در شهر تهران

«ارکستر ملی ایران» به رهبری «فریدون شهبازیان» و خوانندگی «علیرضا افتخاری»، اولین هفته اسفند ماه ۱۳۹۵ در تهران بروی صحنه می رود.

+علیرضا افتخاری در طول فعالیتهای ماندگار و چندین ساله اش، اولین همکاری خود را با «ارکستر ملی» تجربه می کند