کنسرت اروپایی محسن یگانه

18شهریور
از اواخر سپتامبر تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸

از اواخر سپتامبر تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸

تور کنسرت اروپایی محسن یگانه، از اواخر سپتامبر تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸، در چند شهر برگزار می شود.