کنسرت آچهار

18آذر
۲۴ و ۲۵ آذرماه

۲۴ و ۲۵ آذرماه

۲۴ و ۲۵ آذرماه؛ آثار هایدن، ویوالدی و شوبرت در مجموعه سعدآباد اجرا می‌شود. کنسرت پژوهشتی کوارتت زهی آچهار؛ با اجرای قطعاتی از آنتونیو ویوالدی، ژوزف هایدن و فرانتز شوبرت در مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد و در سالن موزه سینما برگزار می‌شود. در این کنسرت صدف حقی، یاسمن مشهوری، پگاه فاضلی و هستی شاپوری به […]