کنسرتْ در شهر

03آبان
گزارش تصویری «کنسرتْ در شهر»
عکاس: ساره تجلی

گزارش تصویری «کنسرتْ در شهر»

«کنسرتْ در شهر » نام برنامه‌ای است که به همت نوازندگان آنسامبل‌ زهیِ شیرازفیلارمونیا و با هدایت فرزاد خاوند چند روزیست در فضای‌های شهری به صورت رایگان به اجرای زنده موسیقی کلاسیک می‌پردازند.