کنسرتِ آنلاین موسیقی نواحی

05مهر
جشن نفس آنلاین اجرا شد

جشن نفس آنلاین اجرا شد

نخستین سامانه پخش زنده کنسرت در ایران، در ادامه برگزاری برنامه‌هایش این بار به سراغ موسیقی نواحی رفته و نخستین کنسرتِ آنلاین موسیقی نواحی را با گروه «ملکی‌ها» رقم می‌زند.
+گروه «ملکی‌ها» از هفت برادر تشکیل شده که حدود ۲۰ سال در حوزه سازسازی فعالیت‌کرده‌اند!