کنسرتِ آنلاین موسیقی نواحی

۰۵مهر
جشن نفس آنلاین اجرا شد

جشن نفس آنلاین اجرا شد

نخستین سامانه پخش زنده کنسرت در ایران، در ادامه برگزاری برنامه‌هایش این بار به سراغ موسیقی نواحی رفته و نخستین کنسرتِ آنلاین موسیقی نواحی را با گروه «ملکی‌ها» رقم می‌زند.
+گروه «ملکی‌ها» از هفت برادر تشکیل شده که حدود ۲۰ سال در حوزه سازسازی فعالیت‌کرده‌اند!