کما

15خرداد
علی مرادخانی به کما رفت
به دلیل ابتلا به کرونا

علی مرادخانی به کما رفت

علی مرادخانی معاون سابق امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دلیل ابتلا به کرونا در بستر بیماری بود، به کما رفت.