کلیپ نوای دوستی

20بهمن
انتشار ۱۰ قطعه دونوازی از حمید قنبری در فضای مجازی
در پروژه همساز

انتشار ۱۰ قطعه دونوازی از حمید قنبری در فضای مجازی

حمید قنبری، پژوهشگر و نوازنده سازهای کوبه‌ای از اجرای پروژه «همساز» و تولید کلیپ «نوای دوستی» خبر داد.