کلیپ غیرمجاز

۱۱دی
باید دیگر چه اتفاقی رخ دهد تا لزوم آغاز به کار یک شبکه مجاز موسیقی در دستور کار قرار گیرد؟

باید دیگر چه اتفاقی رخ دهد تا لزوم آغاز به کار یک شبکه مجاز موسیقی در دستور کار قرار گیرد؟

چند سالی است که موزیک ویدئوهای خوانندگان غیرمجاز داخلی در داخل کشور ضبط و تولید می‌شوند و این روند به تدریج وارد مرحله تازه‌ای شده است.