کلیپ غیرمجاز

11دی
باید دیگر چه اتفاقی رخ دهد تا لزوم آغاز به کار یک شبکه مجاز موسیقی در دستور کار قرار گیرد؟

باید دیگر چه اتفاقی رخ دهد تا لزوم آغاز به کار یک شبکه مجاز موسیقی در دستور کار قرار گیرد؟

چند سالی است که موزیک ویدئوهای خوانندگان غیرمجاز داخلی در داخل کشور ضبط و تولید می‌شوند و این روند به تدریج وارد مرحله تازه‌ای شده است.