کریم کابان

25دی
در سن ۸۹ سالگی به‌ دلیل کهولت سن و بیماری

در سن ۸۹ سالگی به‌ دلیل کهولت سن و بیماری

«عبدالکریم جلال محمود» مشهور به‌ «کریم کابان» که‌ از هنرمندان پیشکسوت و مشهور حوزه‌ موسیقی کردستان عراق بود، در سلیمانیه‌ درگذشت.
+«یاران وه سیه تم» یکی از مشهورترین قطعه های «کریم کابان» است